Kalender

På denne siden finner du en samlet oversikt over kurs, konferanser, seminarer m.m. som arrangeres i Norge innenfor feltet nord-sør.

21.
januar
2019

Rekrutteringsmøte - bli med i Fellesrådet for Afrika!

Arrangør: Fellesrådet for Afrika
22.
januar
2019

Frokostmøte: Moderne slaverilov - britiske erfaringer

Arrangør: Initiativ for etisk handel (IEH)
23.
januar
2019

Zambia's looming debt crisis - is China to blame?

Arrangør: Fellesrådet for Afrika
24.
januar
2019

Frivillig sektor og forskning - påvirkning, medvirkning, involvering og mobilisering

Arrangør: Forskningsrådet, Frivillighet Norge og LNU
25.
januar
2019
28.
januar
2019
29.
januar
2019

Workshop - Rapportering og målsetting (kun for medlemmer)

Arrangør: Initiativ for etisk handel (IEH)
30.
januar
2019
31.
januar
2019

Frokostseminar: Likeverdig samarbeid - mer enn fine ord?

Arrangør: Misjonsalliansen, Den Norske Kirke og SMM
31.
januar
2019
31.
januar
2019

Et verdig liv i en verden som er preget av urettferdighet - Et møte mellom to biskoper

Arrangør: Misjonsalliansen og SMM - Samarbeid menighet og misjon
25.
februar
2019

HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival 2019 (25. februar - 3. mars)

Arrangør: HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival
26.
februar
2019

Kurs - Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden - grunnkurs

Arrangør: Initiativ for etisk handel (IEH)
27.
februar
2019
22.
mars
2019

Broen til framtiden 2019

Arrangør: Framtiden i våre hender
26.
mars
2019
27.
mars
2019

KURS: Theory of Change (27.-28.03)

Arrangør: Trond Botnen
24.
april
2019
25.
april
2019
05.
juni
2019

Kurstorget

På Global-Torget kan organisasjoner og kursaktører tilby og etterspørre kurs. Tilbud og etterspørsler etter kurs vil bli lagt på denne nettsiden og postet i et nyhetsbrev med dette formål.


Nyhetsbrev

Torget har et eget nyhetsbrev. Meld deg på her:


Kurs i Norge

Merverdi: Kapasitetsbygging av partnere i Sør

(Trond Botnen 27.-28.02) Det blir stadig sterkere fokus på hvilken merverdi norske organisasjoner kan gi til sine partnere, og kapasitetsbygging er en viktig måte å gi merverdi på. Dette todagerskurset er et grunnkurs i kapasitetsbygging av Sørpartner. Det tar utgangspunkt i prinsipper for likverdig partnerskap, ulike typer kapasitet og ulike roller og metoder for kapasitetsbygging. Kurset introduserer også konkrete verktøy for vurdering av eksisterende kapasitet hos Sør-partner og resultatmåling av kapasitetsbygging.

Tilnærmingene og verktøyene som blir presentert er alle basert på deltakende metoder slik at Sør-partner er en del av prosessen fra A til Å og bidrar aktivt til analyse, utforming av planer og måling av resultater. Kursleder har benyttet vertktøyene i Sierra Leone og vil dele erfaringer fra den prosessen.

Kurset varer fra kl. 09-16 begge dager.

Kurset ble også holdt I 2018, og deltakerne evaluerte det til 4,43 av 5 mulige poeng. Konstruktive tilbakemeldinger fra evalueringen vil bli brukt til å forbedre kurset ytterligere.

MER INFORMASJON HER

Theory of Change

(Trond Botnen 27.-28.03) Norad og andre donorer spør stadig oftere om endringsteori i sine søknadsskjema. I tillegg er dette en tankemåte som i større grad enn LFA reflekterer en kompleks virkelighet, komplekse prosjekter/programmer og som tvinger oss til å gjøre de forutsetninger og tankemåter vi bygger på mer eksplisitte. Kort og godt: ToC er et nyttig verktøy bade på organisasjons-, program– og prosjektnivå.

Det er mange måter å bygge opp en ToC på, men kurset vil ta for seg én modell og gå gjennom de vanligste skrittene i ToC-utvikling, fra å skape en visjon og analysere hvordan endring skjer i en enkelt kontekst, til å identifisere de konkrete aktørene vi jobber med og til slutt skape logiske endringsstier og et opplegg for monitorering og evaluering av endring.

Kurset vil legge opp til at deltakere som ønsker det skal kunne jobbe med egne “case” i grupper, og det vil også bli gitt introduksjon til minst ett online-verktøy for å utvikle ToC. Det vil også bli gjort sammenligninger med LFA og sett på hvordan ToC– og LFA-måter å tenke på kan kombineres.

Kurset varer fra kl. 09-16 begge dager.

Kurset ble også holdt i 2018, og fikk de hele 4,89 poeng av 5 mulige i deltakerevalueringene.

MER INFORMASJON HER

Godt styresett og anti-korrupsjonsarbeid

(Trond Botnen 05.-06.06) Dette er et innovativt kurs utviklet i samarbeid med ICNC (International Center on Nonviolent Conflict, ICNC) i Washington DC. Det er basert på forskning og praksis med grasrotaktivister som utvikler strategier, taktikk og kampanjer for å bekjempe korrupsjon og fremme godt styresett. Tradisjonelt har mye av oppmerksomheten vært på ovenfra-og-ned initiativ med fokus på lovgivning og institusjonelle mekanismer på internasjonalt, regionalt og nasjonalt nivå. Grasrottilnærminger har blitt oversett og undervurdert. Dette er i ferd med å endre seg, ettersom grasrotbevegelser og “people power” viser seg å være et effektivt alternativ så vel som komplementært til ovenfra- og-ned tilnærminger.

Kurset vil gi empiriske eksempler og case-studier om hvordan og hvorfor ikkevoldelige bevegelser og grasrotmobilisering lykkes med å fremme systemer som er transparente og gir godt styresett. Vi vil også bruke mye tid på å reflektere over hvordan denne kunnskapen er relevant for norske bistandsorganisasjoner og deres partnere i Sør. Til slutt vil vi se på hvordan kurset kan følges opp slik at deltakerne kan anvende kunnskapen og perspektivene fra kurset I sitt arbeid og støtte deres partnere.

Kurset varer fra kl. 9-16 begge dager.


Kurset ble også holdt som et pilot-kurs i 2016, og kurset som holdes nå er en forbedret versjon basert på tilbakemeldinger og erfaringer fra det kurset, samt kurs i Sierra Leone, Sri Lanka og Nepal.

Det understrekes at dette ikke er et kurs om hvordan forhindre korrupsjon i egne prosjekter og programmer, fokuset er på å bekjempe korrupsjone i samfunnene der vi jobber.

MER INFORMASJON HER

PhD Course: Freedom of Religion or Belief – Legitimate and Illegitimate Limitations

(Norwegian Centre for Human , The Faculty of Law, University of Oslo, 11.-13. mars 2019) PhD Course 3 ECTS/ Professional Training. While the course is primarily aimed at PhD candidates doing research on this area, it is also open to professionals (with different backgrounds) who have an interest or are working with issues concerning Freedom of Religion or Belief.

Kurs utenfor Norge

Managing the project cycle

(BOND 4. februar) Find out all you need to know about how to plan, run and manage an international development project, with specific focus on the practical planning and implementation phases. Learn about the tools that are central to success, including Gantt charts and critical path analysis, and how to apply them.

Advocacy Strategy and Influencing Skills

(INTRAC 11. - 15. februar) This course introduces participants to the core skills needed to influence powerful stakeholders and policy processes in a range of contexts. It also gives participants a thorough understanding of how to develop and monitor effective advocacy strategies. You will explore tools for analysing where power lies on your issue and who has a stake in it. You will learn how to develop a theory of change and how to tailor your advocacy to the interests of those you seek to influence. You will also learn skills in communicating an advocacy message, face-to-face influencing techniques, using the media, public campaigning, and research for advocacy purposes.

Developing good safeguarding practice

(BOND 21. februar)  This practical workshop supports you to create an effective set of policies and procedures that will help your organisation achieve its safeguarding objective. Under the guidance of our expert facilitator, Lucy Heaven Taylor, you will develop a safeguarding objective aligned to your organisation's specific context and start to put together the policies and procedures that will strengthen your organisation's response to safeguarding challenges.

Measuring Social Impact

(NEF-Consulting 12. - 13. mars) How do you know you are making a difference?  Proving social impact is not just critical  to funders and investors, it is a guiding light for most socially driven professionals.  But too often people are put off by complex tools or dry approaches.

Theory of Change for Planning and Impact Assessment

(INTRAC 11. - 15. mars) This course introduces the elements of Theory of Change and offers the opportunity for participants to apply and experiment with the key ideas and processes using their own case studies as well as illustrative case studies presented by the course facilitator.