Kalender

På denne siden finner du en samlet oversikt over kurs, konferanser, seminarer m.m. som arrangeres i Norge innenfor feltet nord-sør.

23.
april
2018
23.
april
2018

Dollar Street

Arrangør: Nobels Fredssenter
24.
april
2018

Fem år etter Rana Plaza

Arrangør: Framtiden i våre hender
25.
april
2018
25.
april
2018
26.
april
2018

Lead or let die: sustainability transformed

Arrangør: Initiativ for etisk handel (IEH)
26.
april
2018

Skatt og utvikling

Arrangør: Norad
26.
april
2018

Food, Nutrition and Human Rights

Arrangør: Centre for Global Health
09.
mai
2018
14.
mai
2018
06.
juni
2018
14.
august
2018

Kurstorget

På Global-Torget kan organisasjoner og kursaktører tilby og etterspørre kurs. Tilbud og etterspørsler etter kurs vil bli lagt på denne nettsiden og postet i et nyhetsbrev med dette formål.


Nyhetsbrev

Torget har et eget nyhetsbrev. Meld deg på her:


Kurs i Norge

Monitorering & Evaluering

(Trond Botnen 6.-7. juni) Dette kurset fokuserer på hvordan man kan sette indikatorer og resultatmåling inn i et system for monitorering og evaluering for å sikre at data blir nyttiggjort til prosjektstyring og rapportering. Innledningsvis blir det en kort repetisjon av resultatstyring og indikatorer. Hovedfokuset vil deretter være på hvordan utvikle systemer for mo-nitorering som er helhetlige, men ikke så omfattende at de ikke lar seg følge opp i praksis.

Forholdet mellom den norske organisasjonen og sør-partnere vil være sentralt fordi det som regel vil være sør-partnere som er ansvarli-ge for datainnsamling og analyse. Evalueringsdelen av kurset vil introdusere såkalt «Utilisation-Focused Evalua-tion (UFE)» som er en modell som sikrere at evalueringer blir nyttige både for oss og sør-partner og ikke bare en pliktøvelse overfor donor. Fokuset er på å planlegge evaluering, skrive Terms of Reference og etterbruk av eva-luering, ikke på selv å gjennomføre evalueringen.

Kurset ble også holdt i 2016. Kurset fikk gjennomsnittscoren 3,8 av 5 mulige fra deltakerne, noe som er bra, men ikke godt nok (over 4 er godt nok). Deltakerevalueringen ga mange konstruktive tilbakemeldinger om hvordan kurset kan forbedres, og årets kurs vil derfor:

 Dekke færre tema og være mindre teoritungt

 Gi mer rom for praktiske oppgaver, fordypning og læring av hverandres erfaringer og praktiske case

 Mindre tid vil bli brukt på indikatorer, siden det er dekket i et eget kurs

 

Kurset varer fra kl. 9-16 begge dager.

Påmelding innen: 28.05
Pris: 3.400 kr

MER INFORMASJON HER

Kurs utenfor Norge

Communicating Impact Programme

(NEF Consulting 1. mai 2018) How do you communicate the impact of what your organisation does in a powerful and convincing way? You may have your evidence – your facts and figures – but how do you put it across in a way that connects with your audience? Or you may still be at the start of your research – what approach should you take to understand the impact you have made? It’s not just about facts and figures.  It is both your story and the story of those with whom you work.

Online Monitoring, Evaluation and Learning – May-June 2018

(INTRAC 2. mai - 13. juni 2018) The Online Monitoring, Evaluation and Learning course will strengthen your skills in supporting the monitoring and evaluation (M&E) of projects and programmes from programme design through to evaluation and impact assessment, and help you to tackle M&E challenges that you may be facing.

Measuring Social Impact

(NEF Consulting 6. - 7. juni 2018) How do you know you are making a difference?  Proving social impact is not just critical  to funders and investors, it is a guiding light for most socially driven professionals. But too often people are put off by complex tools or dry approaches.

Theory of change essentials

(BOND 12. juni 2018) Learn how to develop a theory of change by working through the critical stages of the process, including power analysis, systems mapping, pathways of change, evidence and assumptions.

Introduction to international development

(BOND 10. juli 2018) Our unique introductory course has been completely revised to reflect the latest thinking and practice in international development. This course quickly brings you up to speed with the most important global issues and emerging debates. You will learn about the historical context to development work, the global balance of power and the major actors, as well as the current approaches to development and what makes for successful development work.