Årskonferanse om hatytringer på nett

Likestillingsombudet presenterer den første norske undersøkelse om hatytringer på nett

Likestillings- og diskrimineringsombudet legger fram tall fra undersøkelsen om hatefulle ytringer i debattene på Facebook-sidene til to av landets største redaksjoner.

Ombudet har undersøkt og analysert omfanget og ulike former for hatefulle ytringer i debattene på Facebook.

Om lag 3 millioner nordmenn bruker Facebook daglig. Hvem har ansvaret for å motvirke skadevirkningene av hatefulle ytringer på nett? Hvilken effekt har slike ytringer på den offentlige debatten? Hvordan ser redaktøransvaret ut i framtiden?

Redaktører og politikere møter til debatt ledet av direktør Knut Olav Åmås i Fritt Ord. Konferansier er Sigrid Sollund (NRK).

Deltakere er blant andre:

Solveig Horne (Frp)

Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV)

Etter planen skal statsminister Erna Solberg (H) åpne konferansen.

Programmet blir oppdatert på ombudets hjemmesider.

Nettside med program og påmelding:

http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/arrangement/2017/hatytringskonferansen-2017/

Sted: Sentralen, Forstanderskapssalen, Oslo

Tid: 28. november 2017

Klokkeslett: 09.00-16.00

Oppmøte for registrering: 08.30

Kontaktpersoner:

Presse: Trine Lejon, trine.lejon@ldo.no

Fag: Amna Veledar, amna.veledar@ldo.no

Start: 2017.11.28 08:30
Arrangør: Likestillings- og diskrimineringsombudet