Bistandsseminaret 2019: Tiltak mot misligheter, regelbudd og korrupsjon

alt

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS har gleden av å invitere til det årlige Bistandsseminaret. Målgruppen for seminaret er først og fremst alle som arbeider i bistandssektoren (organisasjoner og NGOer), enten de er ansatt, frivillige, rådgivere eller har en annen tilknytning. Seminaret passer også for ansatte ved ambassader, Norad og foretak som finansierer bistandsprosjekter. 

​Seminaret har som mål å dele kunnskap om hvilke tiltak som kan sikre at midlene eller tjenestene når frem, og blir benyttet i samsvar med kravene som donorer og bistandsorganisasjoner har satt, i tillegg til krav fra samfunnet.

​Derfor vil vi dele kunnskap om hvordan misligheter og regelbrudd skjer, hvordan de skjer og hva som kan gjøres for å håndtere risikoen. På Bistandsseminaret får du ny kunnskap om hvordan du bør håndtere risikoen for misligheter, regelbrudd og korrupsjon. 

Seminaret er gratis. 

Start: 2019.04.25 13:30
Arrangør: Advokatfirmaet Erling Grimstad