Bli med i migrasjonsutvalget i Fellesrådet for Afrika

Det rådende narrativet om afrikansk migrasjon, med tilhørende retorikk og bilder, er stereotypiske framstillinger. Man hører om ”eksodus” og ”invasjon” av Europa, drevet av fattigdom og krig. Det viser seg imidlertid at antallet afrikanske migranter er relativt stabilt, og de aller fleste migrerer til andre land på kontinentet heller enn vestover. Afrikanere migrerer altså hovedsakelig innad i Afrika. Og er det uansett slik at migrasjon kun er negativt? Kan det ikke ha mange positive effekter? 

Start: 2018.08.27 18:00
Arrangør: Fellesrådet for Afrika