Book Launch: Fremmedkrigere. Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia

Boken som utgis på Gyldendal Juridisk har en bred, tverrfaglig tilnærming til fremmedkrigerfenomenet. Den gir et substansielt bidrag til den pågående debatten om fremmedkrigere og terrorisme i de skandinaviske landene. Redaktører: Anna Andersson, Sofie A.E. Høgestøl, Anne Christine Lie

Start: 2018.01.31 12:00
Arrangør: Norsk senter for menneskerettigheter