Det ukrainske energimarkedet er i endring: hvordan lykkes i en ny geopolitisk setting?

NUPI og NUCC inviterer ledende eksperter til å dele sitt syn på den siste utviklingen på det Ukrainske energimarkedet.

Start: 2017.11.09 08:30
Arrangør: NUPI