Dialogmøte og lansering av Kontaktpunktets årsrapport 2018

Representanter for sivilt samfunn, partene i arbeidslivet og norsk næringsliv vil kommentere på årsrapporten og diskutere hvordan Kontaktpunktet kan være en relevant aktør og hvordan vi sammen kan sikre et mer ansvarlig næringsliv. 

 

Tema vil være:

·         Hvordan gjør norske bedrifter risikokartlegging og aktsomhetsvurderinger i krevende markeder?

·         Hvordan kan vi bedre arbeidsforholdene i leverandørkjeder?

·         Er det for vanskelig å klage på overtramp fra næringslivet?

·         Er det en konkurransefordel eller bare omdømmerisiko som motiverer bedrifter til å opptre ansvarlig?

 

Program:

Innledning ved Frode Elgesem.

Ola Mestad redegjør for sin periode som leder av Kontaktpunktet i 2018.

Forberedte kommentarer til årsrapporten og Kontaktpunktets arbeid ved:

·         Katarina Sætersdal, NHO

·         Ingrid Rostad, ForUM for utvikling og miljø

·         Atle Høie, IndustriALL

·         Lise Bergan, Cermaq
 

Diskusjon, samsnakk og spørsmål.

Veien videre: hvordan kan vi samarbeide om ansvarlig næringsliv i praksis?

Vel møtt til konstruktiv og åpen dialog!

 

Tid: Mandag 8. april kl. 9:00 til 11:00.

Sted: Litteraturhuset, Nedjma.

Kaffe og lett servering fra kl. 08:30. Lunsj fra kl. 11:00.

 

Påmelding til: OECDncp@mfa.no innen fredag 22. mars.

 

Start: 2019.04.08 09:00
Arrangør: Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv