Et kritisk blikk på terrorismeforskningen: Om makt, overvåkning og forebygging av voldelig ekstremisme

Hva er kritisk metode? Når og hvordan kan kritiske metoder være nyttige innen terrorismeforskningen?

Start: 2018.11.28 10:00
Arrangør: NUPI