FILMKVELD: MORDET PÅ PERWEEN

Habitat Norge og Oslo Arkitektforening viser film og har en innledning om denne etter filmvisningen.

Orangi Pilot Project(OPP) vokste fram på 1980 tallet i bydelen Orangi i Karachi, Pakistan – ett av de største, farligste og fattigste slumområdene i verden. I dag er innbyggertallet her på 1,3 mill.  Ifølge en nylig folketelling har Karachi en befolkning på 15 millioner.

Initiativtakeren til OPP var Akhtar Hameed Khan. Han utviklet prosjektet basert på filosofien om at innbyggerne selv skulle løse sine problemer. Og også dekke kostnadene. I første omgang ble fokus satt på de helsefarlige sanitære forholdene. Helt nye, deltakende metoder ble brukt for å sikre innbyggerne tilstrekkelige sanitær- og helsetjenester, rimelige boliger og mikrofinansiering. Basert på disse tre hovedsektorene ble det fra 1989 av bygd opp tre organisasjoner med et eget Forsknings- og opplæringsinstitutt som koordinerende overbygning. OPPs arbeidsmetoder brukes nå i hele Karachi og i slumområder verden over.

OPPs mikrokredittprogram regnes også som meget vellykket. Utgangspunktet var kartlegginger som identifiserte mer enn 20000 produksjonsenheter på familienivå i Orangi. Det var betydelig etterspørsel etter produktene som var konkurransedyktige både på pris og kvalitet. Småprodu-sentenes problem var at de ikke fikk rimelige banklån pga. manglende sikkerhet. Resultatet ble kjøp av råmaterialer til overpris mens salg skjedde til lavpris. «Orangi Charitable Trust» ble organisert for å skaffe småprodusentene kreditt. Også i distriktene rundt Karachi.

Start: 2018.05.31 18:00
Arrangør: Habitat Norge