Forskningsbasert kunnskap for utviklingspolitikk

Forskningsrådets program NORGLOBAL2 skaper forskningsbasert kunnskap om prioriterte områder i utviklingspolitikken. Norad inviterer til seminar, en anledning til å møte og skape forbindelse til forskere som mottar støtte under ordningen.

 

Hensikten med seminaret er at UD, Norad og sivilsamfunnet skal:

- få kjennskap til de nye forskningsprosjektene og møte forskerne, samt mulighet til å gi innspill
- få vite mer om framdrift for NORGLOBAL2-prosjektene som hadde oppstart i 2018
- opprettholde kontakten med forskerne fremover, og ta i bruk relevante forskningsresultater i videre arbeid.

Start: 2019.04.25 10:15
Arrangør: Norad