Fremmedkrigere på Balkan: innsikt fra Kosovo og Bosnia

Tre forskere besøker NUPI for a snakke om hvorfor antakelsen vi har om fremmedkrigere ofte ikke stemmer med virkeligheten.

Start: 2018.02.19 11:45
Arrangør: NUPI