Fremtidens skole for bærekraftig utvikling, medborgerskap og livsmestring

Nettverksseminar 14 juni kl 13:00-15:00

Global.no inviterer med dette til erfaringsdelingsseminar, der vi kommer til å legge til rette for dialog rundt hvordan skole vi vil ha for fremtiden, sett i lys av den pågående fagfornyelsen. Formålet med seminaret er todelt. For det første ønsker vi å legge til rette for en arena der aktører og nettverk med beslektede formål kommer i kontakt med hverandre, for deling av ideer, verktøy og samarbeidsmuligheter. For det andre ønsker vi å skape et rom for innspill til den pågående fagfornyelsesprosessen. Hva er det aller viktigste vi trenger å lære for fremtiden? Hvordan kan vi som ulike aktører, organisasjoner og nettverk bidra inn i disse fagfornyelsesprosessen på en hensiktsmessig måte?

Judith Klein fra læreplanutvalget vil gi en oppdatering  om status i fagfornyelsesprosessen, før det legges til rette for dialog, innspill og diskusjon.

Margaretha Hamrin vil gi en kort presentasjon av fornyelsen av Global Skole, som skal være ferdig til skolestart i august, inklusive mulighetene for organisasjonene å bruke denne plattformen for å nå ut.

Deretter blir det både “åpen mikrofon” der vi inviterer til å ta med saker, ideer, initiativer til “torgs”, og koordinert mingling.

Velkommen!
Det vil bli server kaffe, te og frukt

Sted: Storgata 11
Tid: Torsdag 14.juni kl 13:00-15:00

Start: 2018.06.14 13:00
Arrangør: Global.no