Frokostseminar: Likeverdig samarbeid - mer enn fine ord?

Sted: PUST, Slemdalsveien 1, Majorstua

Dato: 31. januar 2019 8:45-10:00
Kaffe og
croissanter fra 08.30.Trosbaserte utviklingsaktører har lang erfaring i å samarbeide tett med mennesker andre steder i verden. Lokalt eierskap, partnerskap og likeverd har vært sterke verdier og vi fremholder dette som helt sentralt for måten vi jobber på. Partnerskapet skal være reelt mellom organisasjoner i nord og sør, og vi skal samarbeide om å skape resultater. Vi fastholder at mennesker best selv kan definere hva som er et verdig liv for dem, deres familie og lokalsamfunn og lokalsamfunnets deltagelse i endringsprosesser er viktig for å gi eierskap og relevans. Utviklingsarbeidet blitt stadig mer profesjonalisert og kravene til kvalitet blir høyere. Stadig flere områder skal monitoreres av giver.

Vi spør: Hvordan sikre et reelt partnerskap mellom partnere i nord og sør når den ene skal kontrollere den andre? Hvordan påvirker ønsket om økt kvalitet tilliten og likeverdet i samarbeidet? Hvordan sikrer vi best at definisjonsmakten og eierskapet holdes og beholdes lokalt? Kan vi kombinere høy standard og nødvendig monitorering med ønsket om å ha partnerne med mest lokal legitimitet?


I panelet:

Biskop John K. Yambasu, Metodistkirken, Sierra Leone

Hjalmar Bø, Generalsekretær Digni

Ida-Eline Engh, Seniorrådgiver, Norad

Ingrid Schärer Østhus, Misjonær og bistandsrådgiver for Pinsemisjonen i DR Kongo

Trine Grønborg Christensen, Regionleder, Misjonsalliansen (Ordstyrer)

Samtalen vil foregå på engelsk!

Arrangør: Misjonsalliansen

 

Medarrangør: Den Norske Kirke, SMM

 

Start: 2019.01.31 08:45
Arrangør: Misjonsalliansen, Den Norske Kirke og SMM