Gi ditt innspill til digital strategi for utviklingssamarbeidet!

Utenriksdepartementet skal i august legge frem en digital strategi for utviklingssamarbeidet. Utviklingsminister Nikolai Astrup ønsker innspill fra norsk nærings-, kunnskaps- og organisasjonsliv til hvordan strategien kan bli best mulig.

Utviklingsministeren inviterer i den anledning til et åpent innspillsmøte mandag 18. juni kl. 10.30 – 11.30 på MESH, Tordenskioldsgate 3, Oslo. Et utvalg av innspill mottatt skriftlig i forkant vil løftes frem under møtet. Det blir også anledning til å komme med innspill i møtet.

Vi ber om at innspill sendes til sup@mfa.no innen 14. juni
Utenriksdepartementet skal i august legge frem en digital strategi for utviklingssamarbeidet. Utviklingsminister Nikolai Astrup ønsker innspill fra norsk nærings-, kunnskaps- og organisasjonsliv til hvordan strategien kan bli best mulig.

Utviklingsministeren inviterer i den anledning til et åpent innspillsmøte mandag 18. juni kl. 10.30 – 11.30 på MESH, Tordenskioldsgate 3, Oslo. Et utvalg av innspill mottatt skriftlig i forkant vil løftes frem under møtet. Det blir også anledning til å komme med innspill i møtet.

Vi ber om at innspill sendes til sup@mfa.no innen 14. juni

Start: 2018.06.18 10:30
Arrangør: Utenriksdepartementet