Nyhetsbrev: Skriv inn din e-post og meld deg på

Søk på Tema

Godt styresett og anti-korrupsjonsarbeid 28.-29. november

Dette er et innovativt kurs utviklet i samarbeid med ICNC (International Center on Nonviolent Conflict, ICNC) i Washington DC. Det er basert på forskning og praksis med grasrotaktivister som utvikler strategier, taktikk og kampanjer for å bekjempe korrupsjon og fremme godt styresett. Tradisjonelt har mye av oppmerksomheten vært på ovenfra-og-ned initiativ med fokus på lovgivning og institusjonelle mekanismer på internasjonalt, regionalt og nasjonalt nivå. Grasrottilnærminger har blitt oversett og undervurdert. Dette er i ferd med å endre seg, ettersom grasrotbevegelser og “people power” viser seg å være et effektivt alternativ så vel som komplementært til ovenfra-og-ned tilnærminger.  
 
Kurset vil gi empiriske eksempler og case-studier om hvordan og hvorfor ikkevoldelige bevegelser og grasrotmobilisering lykkes med å fremme systemer som er transparente og gir godt styresett. Vi vil også bruke mye tid på å reflektere over hvordan denne kunnskapen er relevant for norske bistandsorganisasjoner og deres partnere i  Sør. Til slutt vil vi se på hvordan kurset kan følges opp slik at deltakerne kan anvende kunnskapen og perspektivene fra kurset I sitt arbeid og støtte deres partnere.  
 
Kurset ble også holdt som et pilot-kurs i 2016, og kurset som holdes nå er en forbedret versjon basert på tilbakemeldinger og erfaringer fra det kurset, samt kurs i Sierra Leone, Sri Lanka og Nepal.
 
Det understrekes at dette ikke er et kurs om hvordan forhindre korrupsjon i egne prosjekter og programmer, fokuset er på å bekjempe korrupsjone i samfunnene der vi jobbe
r

Alle kursene holdes over 2 dager og koster kr. 3.400 per person. Kursdeltakelse faktureres deltakerens organisasjon etterskuddsvis med mindre man velger en klippekortordning (se under). Enkel lunsj og forfriskninger er inkludert, kursmateriell likeså.

Alle kursene vil ble holdt sentralt i Oslo. Nøyaktig sted vil bli bestemt seinere. Kursene vil ha fra 12 til 24 deltakere. Ved færre en 12 deltakere vil det bli avlyst/utsatt, ved flere enn 24 vil det opprettes venteliste.

Påmelding er på epost til trond.botnen@hushmail.com, og forespørsel om mer informasjon kan rettes til samme adresse eller på telefon 48 10 51 20.

Påmelding er bindende. Avmelding skjer på e-post eller telefon til kontaktperson for arrangementet. Ved avmelding mindre enn to arbeidsdager før arrangementsstart, vil jeg fakturere 50 % av deltakeravgiften. Dette gjelder ikke ved sykdom. Ved manglende oppmøte uten at forfall meldes, må deltakeravgift betales fullt ut.

Alt kursmateriell er på engelsk for å forenkle spredning til partnere i sør. Hvis ikke annet er angitt holdes kursene på norsk dersom alle deltakere er norsktalende, alternativt på engelsk hvis en eller flere deltakere ikke snakker norsk.

MER INFORMASJON HER

Start: 2018.11.28 09:00
Arrangør: Trond Botnen