Grønn Vekst (31. okt - 1. nov)

Det grønne skiftet som global trend er ustoppelig. Prisene på fornybar energi fortsetter å falle og det samme gjør batteriprisene. Det er ikke lenger noen teknologiske grenser for hva som kan elektrifiseres

Men det finnes fremdeles mange utfordringer, og det går ikke fort nok. Derfor må de grønne løsningene vokse enda raskere. Norge kan bli med på sin del av denne veksten dersom politikerne og næringslivet øker ambisjonsnivået.

Vi må gire opp realiseringen av konkrete klimaløsninger. De grønne løsningene må bli førstevalg og standard i alle deler av samfunnet. Da kan vi få grønn vekst og løse klimautfordringene.Konferansen avholdes på Folketeateret i Oslo 31.10 og på Oslo Kongressenter 1.11. 

Vi håper du setter av datoene!

Start: 2017.10.31 21:00
Arrangør: Zerokonferansen 2017