Hvordan få til bedre samarbeid mellom sivilt samfunn og forskere?

Godt samarbeid mellom sivilsamfunn og forskningsmiljøer kan styrke læringen om hva som virker bra og mindre bra innen bistanden. Den nye forskningsstrategien for utenrikstjenesten og Norad for 2017-2024 peker da også på behov for økt bruk av forskningsbasert kunnskap innen bistand. Likevel kan det være utfordringer med å få slikt samarbeid på plass. Seminaret ser på noen erfaringer med samarbeid mellom sivilt samfunn og forskere, som bakgrunn for diskusjon.

Start: 2018.06.20 10:00
Arrangør: Norad