Nyhetsbrev: Skriv inn din e-post og meld deg på

Søk på Tema

IEH: Kurs - Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser

§5 i ny lov om offentlige anskaffelser pålegger oppdragsgivere å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved anskaffelser der det er risiko for brudd på slike rettigheter. Risikoanalyser danner grunnlag for prioritering av anskaffelser, og grad av risiko for tiltak i kontraktsoppfølgingen.

Start: 2018.11.20 09:00
Arrangør: Initiativ for etisk handel (IEH)