Nyhetsbrev: Skriv inn din e-post og meld deg på

Søk på Tema

IEH:Workshop - Risikokartlegging, prioritering og forbedring (kun for medlemmer)

Workshopserie i tre deler som setter deg i stand til å gjøre aktsomhetsvurdering (due diligence) på menneske-, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Hovedfokus på risikokartlegging, analyse av risikobildet og tiltak for å redusere risiko for brudd på virksomhetens etiske retningslinjer. I løpet av workshopene skal du gjennomføre risikokartlegging og utarbeide en plan for prioritering og oppfølging av risiko for leverandørkjeden.

Start: 2018.10.30 09:00
Arrangør: IEH og Transparency International Norge