Iraks Sosiale Forum: fred og demokratibygging fra grasrota

Møt Iraks Sosiale Forum (ISF), en sammenslutning av sivilsamfunnsorganisasjoner og fagbevegelse.

Nesten 40 år etter kuppet til Saddam Hussein, 27 år etter den føste Gulfkrigen, 15 år etter den amerikanskledede invasjonen og ca et år etter at Mosul ble befridd fra IS, ligger store deler av Irak i ruiner, og hele landet er sterkt preget av langvarig krig og konflikt.

Regjeringen står svakt. Folk er fattige selv om Irak er rikt på ressurser, og man anslår at landet har verdens femte største oljereserver.

Hva skal til for å etablere et stabilt demokrati i denne situasjonen? Hva må til for å skape varig fred?

Til grunn for sosiale forum ligger en forståelse av at et organisert og mangfoldig sivilt samfunn er helt nødvendig for et fungerende demokrati. Og at politisk deltakelse og aktivisme er nødvendig for å kontinuerlig utfordre og styrke demokratiet.

Møt Iraks Sosiale Forum og lær om hvordan de jobber med nettopp dette under særdeles vanskelige omstendigheter. Aktivistene fra irakiske grasrotbevegelser forteller om fremgangsmåter og utfordringer i gjenoppbyggingen av det irakiske samfunnet.

Med:

Liv Tørres, direktør Nobels fredssenter, tidligere generalsekretær i Norsk Folkehjelp, som bla. jobber i Irak

Rania Al-Nahi, er en norsk irakisk skribent som har skrevet bachelor oppgavea om forsoningsprosessen i Irak, og nå skriver mastergradsoppgave om situasjonen i Irak. Hun holder også på med et bokprosjekt om Irak, krig og konflikt gjennom 40 år.

Ali Sahib, koordinator for Iraks Sosiale Forum. Ali Sahib har vært sentral i oppbyggingen av Iraks Sosiale Forum som en plattform for politisk deltakelse og aktivisme på tvers av ulike skillelinjer. Han er særlig opptatt av å involvere unge irakere i å organisere seg under mottoet "Et annet Irak er mulig".

Jinan Sliwo Yokhnna, fra Ashur, organisation for women's rights. Hun arbeider for å øke bevisstsheten om behovet for kvinners deltakelse i beslutninger og andelen kvinner i beslutningstakende organ. Hun jobber aktivt sammen med unge kvinner for å endre et tradisjonelt og steretypisk kvinnesyn, og løfte fram kvinnelige forbilder som har påvirket samfunnet positivt.

Ruaa Khalaf, fra Women's Trade Union Forum, jobber med å styrke posisjonen til Irakiske yrkesaktive kvinner. Hun sier det er mange yrkesaktive kvinner i Irak, men at de ikke er godt representerte i fagforeningene. De jobber derfor med faglig organisering av kvinner for å styrke kvinners posisjon i arbeidslivet. Og gjennom dette også posisjon i politikk og samfunnsliv forøvrig.

Ali Bakht Al-Tamimi, Ofok Organization, La Onf group.
Ali Bakht Al-Tamim jobber med ikkevold og fredsbyggende arbeid. Han arbeider med å å promotere ikke voldelig konfliktløsning, og å utvikle ikke voldelige egenskaper og verktøy for enkeltindivider og grupper. Målet er utvikle et sivilt samfunn uten undertrykking og diskriminering, basert på fredelig sameksistens og beskyttelse av kulturelt mangfold og pluralisme.

Ali Basim. Nasjonal koordinator for Save The Tigris Kampanjen. Vann er en kritisk ressurs i Irak. Save the Tigris jobber for å sikre en god vanntilgang i Irak, og mener at tilgang til vann er en av nøklene for varig fred i Irak og regionen forøvrig.

Ismaael Dawood. Un Ponte Per.
Ismaeel Dawood er en irakisk menneskerettsforkjemper. Han har siden 2003 jobbet intensivt for å prmotere og monitorere menneskerettighetsarbeidet og demokratioppbyggingen i Irak. Han er basert i Italia hvor han jobber sammen med Un Ponte Per.

Iraqi Social Forum المنتدى الاجتماعي العراقي (ISF) er en allianse av irakiske sivilsamfunnsorganisasjoner og fagforeninger som jobber for å gjenoppbygge et stabilt, fredelig, demokratisk og rettferdig samfunn i Irak. Vi mener at sivilsamfunnet og grasrotarbeid er elementært i dette arbeidet, men er noe man sjelden hører om i Norge. Organisasjonene i ISF jobber blant annet med en irakisk arbeidsmiljølov, miljøvern, kvinnefrigjøring og ikke-voldskampanjer. De har arrangert flere konferanser med forskjellige tema og over 5000 deltakere, som likner Globaliseringskonferansen i Oslo. ISF kommer på besøk til Oslo 17. - 23. februar.

Start: 2018.02.19 19:00
Slutt: 2018.02.12 21:00
Varighet: 2 timer
Sted: Aktivitetshuset K1 Kolstadgata 1, 0652 Oslo, Norway
Arrangør: Norges Sosiale Forum
Kontaktperson: Tyler Dale Hauger
Telefon: 47896142