Kinas globale maktutfoldelse i historisk perspektiv

Kinaforskeres utfordring har alltid vært å forstå Kina, men i løpet av de siste 15-20 årene har det blitt stadig viktigere å forstå hvordan Kina forstår verden.

Foredraget vil gi et riss av hvordan den globale maktutfoldelsen som har skutt fart etter at Xi Jinping ble leder for Kommunistpartiet i 2012 forholder seg til Kinas tradisjonelle oppfatning av sin posisjon i verden, samt å gjøre rede for de virkemidlene Kommunistpartiet benytter seg av i denne mangeartede virksomheten.

Foredragsholder er Harald Bøckman, som i femti år har forsket på Kinas historie og samfunn. Han er for tiden Visiting Senior Fellow ved London School of Economics and Political Science.

Start: 2019.05.06 12:00
Arrangør: Polyteknisk Forening (PF Senior)