Nyhetsbrev: Skriv inn din e-post og meld deg på

Søk på Tema

Konferanse: "Mental helse - en nøkkel til utvikling?"

HimalPartner og medarrangører inviterer til konferanse om global mental helse og FNs bærekraftsmål. Vi inviterer aktører som direkte eller indirekte befatter seg med mental helse. 

Utlysning av bidrag til parallellseminar: Vi utfordrer til å sende inn sammendrag av presentasjoner om og hvordan mental helse er relevant i utviklingsarbeid innenfor tema som barn i konfliktrammede områder, utdanning, foreldreveiledning, rettigheter, behandlende tiltak og kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter. Frist 1.september.

 

Start: 2018.11.22 08:30
Sted: Gamle Museet, Oslo
Arrangør: HimalPartner