Konferanse: Rewriting the Separation of Powers in European States (14. og 15. mai)

Denne omskrivningen av statsmakt har i løpet av de seneste årene utviklet seg til å etablere en helt grunnleggende trussel mot menneskerettigheter, særlig ytringsfriheten. SMR arrangerer todagers konferanse på Nasjonalbiblioteket blant annet i forbindelse med at Jan E. Helgesen fratrer ved oppnådd aldersgrense.

Start: 2018.05.14 09:00
Arrangør: Norsk senter for menneskerettigheter