Kurs - Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige innkjøp

§5 i lov om offentlige anskaffelser pålegger oppdragsgivere å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved anskaffelser der det er risiko for brudd på slike rettigheter. Risikoanalyser danner grunnlag for prioritering av anskaffelser, og for tiltak i kontraktsoppfølgingen.

Start: 2019.04.24 09:00
Arrangør: Initiativ for etisk handel (IEH)