Kurs: Indikatorer og resultatmåling (31. januar - 1. februar)

Dette kurset er et grunnkurs i hvordan måle resultater ved hjelp av indikatorer. Kurset begynner med en rask re-petisjon av resultatkjeden og LFA (Logical Framework Approach) med vekt på hvordan skjelne mellom de ulike resultatnivåene (output-outcome-impact). Deretter ser vi på hvordan man kan utvikle indikatorer på de tre nivåe-ne, med vekt på outcome-nivået. Vi ser på ulike typer indikatorer og diskuterer utfordringer med indikatorer i ulike typer prosjekter, bl.a. advocacy, empowerment, service delivery og capacity-building. Vi drøfter hvordan indikatorer kan utvikles i samarbeid med sør-partner og utfordringer med å samle inn og analysere indikatordata. Kurset vil være basert på deltakende, erfaringsorientert metodikk og én organisasjon vil presentere sitt arbeid med indikatorer.

Påmelding innen: 22.01
Pris: 3.400 kr

MER INFORMASJON HER

Start: 2018.01.31 09:00
Arrangør: Trond Botnen