KURS: Merverdi: Kapasitetsbygging av partnere i Sør (27.-28.02)

Det blir stadig sterkere fokus på hvilken merverdi norske organisasjoner kan gi til sine partnere, og kapasitetsbygging er en viktig måte å gi merverdi på. Dette todagerskurset er et grunnkurs i kapasitetsbygging av Sørpartner. Det tar utgangspunkt i prinsipper for likverdig partnerskap, ulike typer kapasitet og ulike roller og metoder for kapasitetsbygging. Kurset introduserer også konkrete verktøy for vurdering av eksisterende kapasitet hos Sør-partner og resultatmåling av kapasitetsbygging.

Tilnærmingene og verktøyene som blir presentert er alle basert på deltakende metoder slik at Sør-partner er en del av prosessen fra A til Å og bidrar aktivt til analyse, utforming av planer og måling av resultater. Kursleder har benyttet vertktøyene i Sierra Leone og vil dele erfaringer fra den prosessen.

Kurset varer fra kl. 09-16 begge dager.

Kurset ble også holdt I 2018, og deltakerne evaluerte det til 4,43 av 5 mulige poeng. Konstruktive tilbakemeldinger fra evalueringen vil bli brukt til å forbedre kurset ytterligere.

MER INFORMASJON HER

Start: 2019.02.27 09:00
Arrangør: Trond Botnen