Kurs: Merverdi: Kapasitetsbygging av partnere i Sør (28. februar - 1. mars)

Det blir stadig sterkere fokus på hvilken merverdi norske organisasjoner kan gi til sine partnere, og kapasitets-bygging er en viktig måte å gi merverdi på. Dette todagerskurset er et grunnkurs i kapasitetsbygging av Sør-partner. Det tar utgangspunkt i prinsipper for likverdig partnerskap, ulike typer kapasitet og ulike roller og metoder for kapasitetsbygging. Kurset introduserer også konkrete verktøy for vurdering av eksisterende kapasitet hos Sør-partner og resultatmåling av kapasitetsbygging.

Tilnærmingene og verktøyene som blir presentert er alle basert på deltakende metoder slik at Sør-partner er en del av prosessen fra A til Å og bidrar aktivt til analyse, utforming av planer og måling av resultater. Kursleder har benyttet vertktøyene i Sierra Leone og vil dele erfaringer fra den prosessen.

Kurset varer fra kl. 09-16 begge dager.

Påmelding innen: 19.02
Pris: 3.400 kr

MER INFORMASJON HER

Start: 2018.02.28 09:00
Arrangør: Trond Botnen