Kurs: Monitorering & Evaluering (6.-7. juni)

Dette kurset fokuserer på hvordan man kan sette indikatorer og resultatmåling inn i et system for monitorering og evaluering for å sikre at data blir nyttiggjort til prosjektstyring og rapportering. Innledningsvis blir det en kort repetisjon av resultatstyring og indikatorer. Hovedfokuset vil deretter være på hvordan utvikle systemer for mo-nitorering som er helhetlige, men ikke så omfattende at de ikke lar seg følge opp i praksis. Forholdet mellom den norske organisasjonen og sør-partnere vil være sentralt fordi det som regel vil være sør-partnere som er ansvarli-ge for datainnsamling og analyse. Evalueringsdelen av kurset vil introdusere såkalt «Utilisation-Focused Evalua-tion (UFE)» som er en modell som sikrere at evalueringer blir nyttige både for oss og sør-partner og ikke bare en pliktøvelse overfor donor. Fokuset er på å planlegge evaluering, skrive Terms of Reference og etterbruk av eva-luering, ikke på selv å gjennomføre evalueringen.

Kurset ble også holdt i 2016. Kurset fikk gjennomsnittscoren 3,8 av 5 mulige fra deltakerne, noe som er bra, men ikke godt nok (over 4 er godt nok). Deltakerevalueringen ga mange konstruktive tilbakemeldinger om hvordan kurset kan forbedres, og årets kurs vil derfor:

 Dekke færre tema og være mindre teoritungt

 Gi mer rom for praktiske oppgaver, fordypning og læring av hverandres erfaringer og praktiske case

 Mindre tid vil bli brukt på indikatorer, siden det er dekket i et eget kurs

 

Kurset varer fra kl. 9-16 begge dager.

Påmelding innen: 28.05
Pris: 3.400 kr

MER INFORMASJON HER

Start: 2018.06.06 09:00
Arrangør: Trond Botnen