KURS: Theory of Change (27.-28.03)

Norad og andre donorer spør stadig oftere om endringsteori i sine søknadsskjema. I tillegg er dette en tankemåte som i større grad enn LFA reflekterer en kompleks virkelighet, komplekse prosjekter/programmer og som tvinger oss til å gjøre de forutsetninger og tankemåter vi bygger på mer eksplisitte. Kort og godt: ToC er et nyttig verktøy bade på organisasjons-, program– og prosjektnivå.

Det er mange måter å bygge opp en ToC på, men kurset vil ta for seg én modell og gå gjennom de vanligste skrittene i ToC-utvikling, fra å skape en visjon og analysere hvordan endring skjer i en enkelt kontekst, til å identifisere de konkrete aktørene vi jobber med og til slutt skape logiske endringsstier og et opplegg for monitorering og evaluering av endring.

Kurset vil legge opp til at deltakere som ønsker det skal kunne jobbe med egne “case” i grupper, og det vil også bli gitt introduksjon til minst ett online-verktøy for å utvikle ToC. Det vil også bli gjort sammenligninger med LFA og sett på hvordan ToC– og LFA-måter å tenke på kan kombineres.

Kurset varer fra kl. 09-16 begge dager.

Kurset ble også holdt i 2018, og fikk de hele 4,89 poeng av 5 mulige i deltakerevalueringene.

MER INFORMASJON HER

Start: 2019.03.27 09:00
Arrangør: Trond Botnen