Kvinner, Vann og Sanitære forhold i krisesituasjoner

Fivas fokusgruppe "Kvinner, vann og sanitær" jobber aktivt med å belyse ulike aspekter ved likestillingsperspektivet innen vann og sanitær, under et overordnet fokus på SDG 6. Utdanning er ett av hovedfokusområdene til FIVAS.

I årets tredje verdensseminar ønsker FIVAS å utfordre aktører på at jenter ikke får lik og trygg tilgang på utdanning i kriser bare med et provisorisk klasserom og en lærer. De mener vann og sanitære forhold må inn i regnestykket for å sikre at jenter går på skolen. Utdanning i krise er komplekst og krever komplekse og nytenkende tilnærminger.

Start: 2018.03.20 17:00
Arrangør: Verdensseminaret og Fivas - Foreningen for internasjonale vannstudier