LAG 40: kampen mot imperialisme

Sted: Siste Sang, Grønlandsleiret 27

Historisk sett har kampen mot imperialisme vært en samlende kamp for venstresida. Spesielt i Latin-Amerika, USAs bakgård. I dag er det få som bruker ordet «imperialisme» og vi lurer på hvorfor. Er det snakk om en avpolitisering av språket og av den organiserte kampen? Hvilket fiendebilde har vi i dag? Har ideen om imperialisme og imperialisten slått sprekker? Hva vil det si å kjempe mot imperialismen i dag? Og ikke minst, hvem er de internasjonale aktørene i Latin-Amerika i dagens multipolare verden? Fredagens pubsamtale dreier seg rundt disse store spørsmåla.

Mer informasjon: http://www.latin-amerikagruppene.no/aktivitet/lag-40-kampen-mot-imperialismen

Eller https://www.facebook.com/events/713405032188034/

Start: 2017.10.13 18:30
Arrangør: Latin-Amerikagruppene i Norge