LFA: Logical Framework Approach (11.-12. oktober)

Dette todagerskurset gir en grundig innføring i Logical Framework Approach (LFA), som er den modellen som ligger til grunn for resultatrammeverkene som etterspørres av Norad og de fleste andre donorer.

Den første dagen fokuserer på de ulike analysetrinnene som leder fram til resultatrammeverket, som aktør-analyse, problemtre, løsningstre og analyse av alternativer. Dette er steg som alt for ofte overses når LFA blir en skrivebordsøvelse i det globale nord i stedet for en deltakende prosess med partnere og målgrupper i det globale sør.

Den andre dagen fokuserer på selve resultatrammeverket og gir en grundig innføring i resultatkjeden, hvordan skrive impact-, outcome– og outputstatements, indikatorutvikling og til slutt analyse av risiko og forutsetninger. Det siste er også altfor ofte nedprioritert i praktisk bruk av LFA.

Avslutningsvis vil vi se litt på kritikk mot LFA, samt hva som er god LFA-praksis, dvs. hvordan man kan redu-sere ulempene og få mest mulig ut av de sterke sidene ved LFA.

Kurset varer fra kl. 09-16 begge dager.

 

Sted: Møllergt. 12
Påmelding innen: 02.10
Pris: 3.400 kr

 

Info og påmelding:
Telefon: 48 10 51 20
E-post: trond.botnen@hushmail.com

MER INFORMASJON HER

Start: 2017.10.11 09:00
Arrangør: Trond Botnen