Lucy Smiths barnerettighetsdag 2017

Velkommen til Lucy Smiths Barnerettighetsdag 22. november 2017.  I år setter vi søkelyset på betydningen av god omsorg, ungdom og press og hva det gjør med barn å bli utsatt for vold.

Start: 2017.11.22 10:00
Arrangør: Norsk senter for menneskerettigheter