Nyhetsbrev: Skriv inn din e-post og meld deg på

Søk på Tema

Lucy Smiths barnerettighetsdag 2018

Årets tema er artikkel 16 i barnekonvensjonen: Retten til privatliv og personlig integritet. Hvor går egentlig grensen for barnets rett til privatliv? Og hvordan kan vi sikre barns rett til vern om sin personlige integritet?

Start: 2018.11.22 10:00
Arrangør: Norsk senter for menneskerettigheter