Menneskerettigheter som sikkerhetspolitikk? OSSEs rolle i en usikker verden

Spiller OSSE fortsatt en viktig rolle for menneskerettigheter og samarbeid mellom land? Det skal utenriksminister Eriksen Søreide, ODIHR-direktør Gísladóttir og to andre eksperter diskutere 19. april.

Start: 2018.04.19 17:00
Arrangør: NUPI