Noradkonferansen 2018

På Noradkonferansen 2018 diskuterer vi situasjonen for sivilsamfunnet internasjonalt - med nye trusler og nye veivalg.

Sivilsamfunn er en viktig kanal for norsk bistand: To av ti norske bistandskroner kanaliseres gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner.

Sivilsamfunnsorganisasjoner i bistanden representerer et stort og kunnskapsrikt mangfold: Det spenner fra tjenestelevering, arbeid for sårbare grupper til politisk aktivisme.

Arbeidsforholdene for sektoren forverres: Journalister, aktivister, religiøse ledere og frivillige organisasjoner over hele verden opplever økt regulering, kontroll, trusler og overvåking.

Når vilkårene endres og handlingsrommet krymper, må sivilt samfunn nå finne nye måter å arbeide på.

Årets Noradkonferanse handler om hvordan sivile aktører møter utfordringene og likevel klarer å finne handlingsrom. Hvordan møter vi nye utfordringer? Hva kan vi lære av enkeltsakene som mobiliserer? Hvordan løfter vi en sak ut eller henter den hjem?

Faglig diskusjon, læring og inspirasjon er målet for årets konferanse.

Velkommen til gode diskusjoner og engasjerende eksempler!

Start: 2018.12.12 09:00
Arrangør: Norad