Ny norsk humanitær strategi: Hvordan hjelpe flest, raskest mulig, der nøden er størst? (Arendalsuka)

Norsk humanitær hjelp har lenge vært kjent for sin raske responskapasitet, gjennom blant annet mekanismer som NORCAP. Rask og effektiv hjelp når nøden er størst kan utgjøre den grunnleggende forskjellen, ikke bare i en krisesituasjon, men også for gjenoppbygging senere. 
 
Samtidig blir det stadig vanskeligere å respondere på en rekke kriser, der avveiingene mellom å få hjelpen raskt frem og prinsipper som «do no harm» ikke gir klare svar. Internasjonale politiske strategier rettet mot stabilisering av kriseområder, der humanitær hjelp sees på som et verktøy i en større verktøykasse av tiltak, risikerer også å binde opp nødhjelpen til større politiske hensyn. 
Start: 2018.08.14 09:00
Arrangør: PRIO