Profitt for enhver pris?

Amnesty International, Regnskogfondet og ForUM inviterer til seminar om næringslivets ansvar for å respektere menneskerettighetene.

Barnearbeid i koboltgruvene i Kongo. Tekstilarbeidere i Bangladesh som hver dag risikerer et nytt Rana Plaza. Urfolksrepresentanter i Guatemala som voldtas og drepes fordi de ikke vil overlate jorden sin til gruvedrift. Miljøforkjempere i Brasil som blir drept fordi de protesterer mot tvangsflytting, vannforurensing og avskoging. Disse eksemplene viser at vi trenger en menneskerettighetslov for næringslivet.

Start: 2019.03.20 10:00
Arrangør: Regnskogfondet, Amnesty, ForUM for utvikling og miljø og Fellesrådet for Afrika