Nyhetsbrev: Skriv inn din e-post og meld deg på

Søk på Tema

Rettferdskonferansen 2018

Rettferdskonferansen 2018 skal være en møteplass for alle som er opptatt av rettferdighet, med inspirasjon og hjelp til handling. Vi ønsker å bygge på de beste erfaringene gjort av kirkelige og andre aktører for å fremme rettferd. Vi ønker at Rettferdskonferansen skal bli startskuddet på en voksende økumenisk fellesbevegelse for rettferdighet.

Initiativtakerne ønsker å inspirere, utruste og utfordre enkeltpersoner, kirker og organisasjoner til rettferdighetsfremmende handling – lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Målet er å mobilisere slik at vi i fellesskap enda tydeligere løfter frem de grunnleggende årsakene til urettferdighet og fattigdom, og utfordrer de som har makt. Rettferdskonferansen skal vise et mangfold av handlingsalternativ, inspirere til og utløse handling hos deltakerne også i etterkant av konferansen.

Hvem retter konferanse seg mot?

  • Tilsatte og frivillige i lokale menigheter, på regionalt og sentralt nivå.
  • Tilsatte og frivillige i organisasjoner som arbeider med de temaene som rettferdighetskonferansen fokuserer på, som f.eks. diakonale-, misjons-, bistands- og rettighetsorganisasjoner.
  • Andre som er interesserte i temaene.
Start: 2018.11.09 09:00
Arrangør: Digni, Changemaker, Misjonsalliansen m.fl.