Sikkerhet i Norden og Baltikum i usikre tider – hvordan henger forsvar og energi sammen?

Hvordan påvirker endringer i trusselbildet og reaksjoner på sikkerhetsutfordringer knyttet til Russland energipolitikk i den nordiske og baltiske regionen?

Start: 2018.03.15 13:00
Arrangør: NUPI