Temamøte: Impact investing

Hvordan kan investeringer i private selskaper være med å forbedre verden?

FTU har valgt FNs bærekraftsmål som rød tråd for årets temamøter, og ønsker denne gang å se nærmere på impact investing/samfunnsnytte-investeringer.

Dette er en spennende og raskt voksende industri globalt, der private aktører investerer med målsetning om å generere sosiale eller miljømessige resultater i tillegg til finansiell avkastning.

I Norge er dette også i rask utvikling, og profesjonelle investormiljøer, sosiale entrepenører og offentligge institusjoner er alle aktører i dette landskapet.

FTU ønsker å skape en møteplass og belyse sentrale problemstillinger.

Vi ønsker alle som er interessert i feltet hjertelig velkommen. Detaljert program kommer om litt.

Målgruppe: Investorer, bistandsmiljøet, sosiale entrepenører

Start: 2018.08.29 15:00
Arrangør: TEKNA