Teoriseminar: Byråkrati og diplomatisk representasjon i Kosovo

Tobias Wille besøker NUPI for å diskutere sitt notat om hvordan Kosovo forsøkte å hevde sin statsdannelse gjennom profesjonalisering av utenrikstjenesten.

Start: 2018.06.12 13:15
Arrangør: NUPI