Teoriseminar: Territorialiseringen av cybersikkerhet

Jordan Branch besøker NUPI for å snakke om spenningen mellom territorielle og ikke-territorielle aspekter ved cybersikkerhet.

Start: 2018.05.04 13:15
Arrangør: NUPI