«Terroristlister» og andre fristelser: Antiterrortiltak som truer innbyggernes rettigheter

På hvilket grunnlag skal stater kunne begrense borgerens rettigheter i antiterrorismens navn?

Start: 2018.11.22 14:00
Arrangør: NUPI