Nyhetsbrev: Skriv inn din e-post og meld deg på

Søk på Tema

Theory of Change 7.-8. november

Norad og andre donorer spør stadig oftere om endringsteori i sine søknadsskjema. I tillegg er dette en tankemåte som i større grad enn LFA reflekterer en kompleks virkelighet, komplekse prosjekter/programmer og som tvinger oss til å gjøre de forutsetninger og tankemåter vi bygger på mer eksplisitte. Kort og godt: ToC er et nyttig verktøy bade på organisasjons-, program– og prosjektnivå.

Det er mange måter å bygge opp en ToC på, men kurset vil ta for seg én modell og gå gjennom de vanligste skrittene i ToC-utvikling, fra å skape en visjon og analysere hvordan endring skjer i en enkelt kontekst, til å identifisere de konkrete aktørene vi jobber med og til slutt skape logiske endringsstier og et opplegg for monitorering og evaluering av endring.  

Kurset vil legge opp til at deltakere som ønsker det skal kunne jobbe med egne “case” i grupper, og det vil også bli gitt introduksjon til minst ett online-verktøy for å utvikle ToC. Det vil også bli gjort sammenligninger med LFA og sett på hvordan ToC– og LFA-måter å tenke på kan kombineres.  
Kurset varer fra kl. 09-16 begge dager.

Kurset ble også holdt i 2017, og fikk god tilbakemelding fra deltakerne: 4,38 av 5 mulige poeng. Det vil bli gjort mindre justeringer basert på forbedringsforslag fra deltakerne, men kurset blir i hovedtrekk det samme som i fjor.

Alle kursene holdes over 2 dager og koster kr. 3.400 per person. Kursdeltakelse faktureres deltakerens organisasjon etterskuddsvis med mindre man velger en klippekortordning (se under). Enkel lunsj og forfriskninger er inkludert, kursmateriell likeså.

Alle kursene vil ble holdt sentralt i Oslo. Nøyaktig sted vil bli bestemt seinere. Kursene vil ha fra 12 til 24 deltakere. Ved færre en 12 deltakere vil det bli avlyst/utsatt, ved flere enn 24 vil det opprettes venteliste.

Påmelding er på epost til trond.botnen@hushmail.com, og forespørsel om mer informasjon kan rettes til samme adresse eller på telefon 48 10 51 20.

Påmelding er bindende. Avmelding skjer på e-post eller telefon til kontaktperson for arrangementet. Ved avmelding mindre enn to arbeidsdager før arrangementsstart, vil jeg fakturere 50 % av deltakeravgiften. Dette gjelder ikke ved sykdom. Ved manglende oppmøte uten at forfall meldes, må deltakeravgift betales fullt ut.

Alt kursmateriell er på engelsk for å forenkle spredning til partnere i sør. Hvis ikke annet er angitt holdes kursene på norsk dersom alle deltakere er norsktalende, alternativt på engelsk hvis en eller flere deltakere ikke snakker norsk.

MER INFORMASJON HER

Start: 2018.11.07 09:00
Arrangør: Trond Botnen