Utdanning til salgs?

SAIH Blindern, SAIH og Verdensseminaret har gleden av å invitere til årets andre seminar med temaet "Kommersialisering av Høyere Utdanning".

I 2015 var 213 millioner studenter innrullert på høyere utdanning i verden. Som et resultat av økt etterspørsel og finansielle omprioriteringer har ikke offentlig finansiering klart å holde følge med utviklingen. Kommersialisering av utdanning er en økende trend i flere deler av verden, og har konsekvenser som manifesterer seg på flere ulike måter. Ettersom en økende grad av universiteter føler seg økonomisk presset, av både eksterne og interne faktorer, resulterer dette i høyere avgifter for studentene, både på offentlige og private institusjoner for høyere utdanning. Adgangen til høyere utdanning blir dermed begrenset av økonomiske forutsetninger, hevder mange.

Start: 2018.03.13 17:15
Arrangør: SAIH Blindern, SAIH og Verdensseminaret