Workshop - Hvordan stille og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel

§5 i lov om offentlige anskaffelser krever at oppdragsgivere stiller krav til etisk handel i anskaffelser der det er risiko for brudd på grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter. Dette betyr at oppdragsgivere i økende grad vil ta i bruk etiske krav som kvalifikasjonskrav. Kurset setter deg i stand til å anvende og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel.

Start: 2019.04.25 09:30
Arrangør: Initiativ for etisk handel (IEH)