Aktiv læring

Fattigdom og nød kan skyldes faktorer som vi ikke rår over, som for eksempel naturkatastrofer. Men den viktigste årsaken til at verden er urettferdig er hvordan vi mennesker forvalter jordkloden vår og de ressursene som er her.

De handlingene vi gjør, bidrar til å skape den virkeligheten som vi lever i.

Ved å lære hvordan ting henger sammen kan vi ta gode beslutninger for oss selv, og for verden.

Dette kan du gjøre

ToughRoad

12.05.2016

ToughRoad er et interaktivt undervisningsopplegg som kaster deg inn i den globale handelen med kaffe. Opplegget er inspirert av data- og rollespill, og du får leve deg inn i en rolle i handelskjeden som tar kaffen fra produsenten til kjøkkenbordet.

Bistandspill

31.07.2016

Norad inviterer deg til å bli med på kunnskapsreisen «Daron». For å finne Daron og bistandsmidlene må man ut på en reise gjennom land som Norge har gitt bistand til. For å komme videre i spillet må man finne Darons spor og løse kodene. Løsningen fører deg videre til neste nivå i spillet.

Håndbøker og verktøy

31.07.2016

Norges Røde Kors tilbyr håndbøker og verktøy som inneholder informasjon og ideer til lokal humanitær aktivitet for ungdom.

Diskuterer med ekspertene og finner løsningene!

31.07.2016

Uansett hva du studerer er du velkommen til SAIH-lokallag; det som er viktig er å ha peil på det som skjer i verden. Derfor inviterer vi til debatter, filmvisninger og kampanjer, slik at vi lærer noe nytt, diskuterer med ekspertene og finner løsningene.

Bærekraftsmål

MÅL
FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Som globale borgere kan vi alle på forskjellige måter være med å bidra til å nå dette målet. Her finner du mange tips til hvordan DU kan bidra!
FATTIGDOM
Utrydde alle former for fattigdom i hele verden.
SULT
Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.

 

Frivillig arbeid på Global

 

Flere muligheter på Frivillig.no