Kampanjer

Kampanjer er en måte å få til endringer på.

Målet med en kampanje er å få noe til å bli annerledes – å endre på noe. Jo flere som deltar i en kampanje, jo større mulighet er det å få til endringer.

Dette kan du gjøre

Opprop: Still overgriperne til ansvar

10.05.2017

Kampanje fra Kirkens Nødhjelp: Vi kan ikke tolerere at voldtekt og overgrep brukes som våpen i krig! For at overgrepene skal ta slutt, må overgriperne straffes. Signer oppropet i dag!

Retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner

26.04.2017

SLUG har nå en kampanje for å få på plass retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner som sikrer at Norge er en ansvarlig långiver.

Vreng kleskjedene!

17.08.2016

Åpne fabrikklister er avgjørende for å sikre verdige og trygge forhold for dem som syr klær. Likevel holder Vero Moda og Only sine fabrikker hemmelig.

Støtt tekstilarbeiderne med din underskrift nå!

Vi gjør Norge billigere

20.06.2016

Bak dine klær, sko og telefoner, skjuler det seg elendige forhold for arbeidere. Barnearbeid, elendig lønn og livsfarlige arbeidsforhold er utbredt.

Støtt disse kravene med din signatur:

- Jeg vil ikke bidra til uverdige arbeidsforhold når jeg handler!
- Jeg har rett til å vite om det jeg kjøper er produsert på en etisk forsvarlig måte!

Bærekraftsmål

MÅL
FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Som globale borgere kan vi alle på forskjellige måter være med å bidra til å nå dette målet. Her finner du mange tips til hvordan DU kan bidra!
FATTIGDOM
Utrydde alle former for fattigdom i hele verden.
SULT
Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.
HELSE
Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.
UTDANNING
Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.
LIKESTILLING
Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling.
SANITÆR
Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.

 

Frivillig arbeid på Global

 

Flere muligheter på Frivillig.no