Tema: Utenlandsgjeld

Nyheter

 • Hvordan oppstod behovet for ansvarlige retningslinjer?

  SLUG | 19.09.2016

  I dag jobber sivilsamfunn over hele verden for at låneopptak og utlån skal underlegges ansvarlige retningslinjer. Hvordan har behovet for slike retningslinjer oppstått?

 • Ber Norge støtte nytt gjeldsforslag

  FORUM | 10.09.2015

  Norge bør stemme ja til en FN-resolusjon i dag om en ny gjeldshåndteringsmekanisme, mener ForUM. Changemaker, Kirkens Nødhjelp og SLUG overleverte over 1000 underskrifter til UD for forslaget denne uka.

 • Verdensbankens grand tour møter motstand

  SLUG | 19.11.2014

  De siste månedene har Verdensbanken reist rundt for å samle innspill til forslaget for nye retningslinjene for utlån, men utkastet har møtt sterk motstand og protestaksjoner verden over. – En utvanning av Verdensbankens sikringsmekanismer og ren ansvarsfraskrivelse fra bankens side, advarer Gina Ekholt, daglig leder i SLUG.

 • Veien til Addis Ababa

  SLUG | 23.10.2014

  I juli 2015 vil det internasjonale samfunnet få muligheten til å endre fremtiden for utviklingsfinansiering. Regjeringer, sivilsamfunn, fagforeninger og andre aktører vil komme sammen for den tredje konferansen om finansiering for utvikling som skal finne sted i Addis Ababa i Etiopia. Her skal de bli enige om hvordan fremtidens utvikling skal finansieres.

 • Argentinas kamp mot gjeldsgribbene

  RORG-samarbeidet | 07.08.2014

  De siste ukene har Argentinas kamp mot såkalte "gribbefond" i USAs rettsapparat igjen satt gjeld på den internasjonale dagsorden. Slett U-landsgjelda, Kirkens Nødhjelp og Changemaker oppfordrer nå utenriksminister Børge Brende (H) til å engasjere seg for å få et forslag om etablering av en uavhengig gjeldsslettemekanisme gjennom i FN.

 • Norsk lansering av FNs retningslinjer for gjeld og menneskerettigheter

  SLUG | 06.02.2013

  Etter mange år med debatt ble FNs veiledende retningslinjer på gjeld og menneskerettigheter overlevert FNs Menneskerettighetsråd i fjor. Nå er FNs ekspert på gjeld og menneskerettigheter, Dr. Cephas Lumina, på vei til Norge for å ha en norsk lansering av retningslinjene.

 • Gjeldsrevisjonen lar vente på seg

  SLUG | 05.06.2012

  I Soria Moria II-erklæringen står det at Regjeringen vil «arbeide for internasjonale gjeldsslette-mekanismer for behandling av illegitim gjeld, et bindende internasjonalt regelverk for ansvarlig långivning og gjennomføre en norsk gjeldsrevisjon». Dette er en sterk og tydelig målsetting, men uten oppfølging mister den verdi.

 • - Washington konsensus er nå bak oss

  RORG-samarbeidet | 11.04.2011

  - Washington konsensus er nå bak oss, sa IMF-sjef Dominique Strauss-Kahn da han sist mandag talte til studenter i Washington - i forkant av årets vårmøter i IMF og Verdensbanken. Strauss-Kahn tok til orde for å revidere de liberalistiske teoriene som har dominert utviklingen av den globale økonomien de siste 30 årene og mange vil nok mene det er på høy tid. - De dreper, mente økonomer samlet på Voksenåsen i Oslo sist vinter, der Dag Hammarskjöldprogrammet satte Washington konsensus under lupa.

 • Slo et slag for gjeldspause til Pakistan

  Kirkens Nødhjelp | 07.09.2010
  Etter å ha blitt overrakt over 3000 underskrifter, meddelte utviklingsminister Erik Solheim at han vil foreslå en internasjonal gjeldsfrys for Pakistan allerede neste onsdag.
 • Finanskrisen - ny vår for IMF?

  RORG-samarbeidet | 02.06.2009

  De som trodde finanskrisen skulle føre til et Bretton Woods II ser ut til å måtte tro omigjen. Tvert imot styrkes nå det internasjonale valutafondet (IMF), som mange mener bærer et tungt ansvar for finanskrisen og global fattigdom. Sist uke foreslo også den rødgrønne regjeringen her hjemme økt låneadgang for den omstridte finansinstitusjonen - uten krav om reformer.

1 - 10 av 106
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

E-bibliotek