Tips en venn

Fyll ut feltene under og trykk [send]
Vi lagrer ingen informasjon om deg og din mottaker!
NYHETER: Utenlandsgjeld
E-BIBLIOTEK: Utenlandsgjeld
SLUG
|
19.11.2014


De siste månedene har Verdensbanken reist rundt for å samle innspill til forslaget for nye retningslinjene for utlån, men utkastet har møtt sterk motstand og protestaksjoner verden over. – En utvanning av Verdensbankens sikringsmekanismer og ren ansvarsfraskrivelse fra bankens side, advarer Gina Ekholt, daglig leder i SLUG.

SLUG
|
23.10.2014


I juli 2015 vil det internasjonale samfunnet få muligheten til å endre fremtiden for utviklingsfinansiering. Regjeringer, sivilsamfunn, fagforeninger og andre aktører vil komme sammen for den tredje konferansen om finansiering for utvikling som skal finne sted i Addis Ababa i Etiopia. Her skal de bli enige om hvordan fremtidens utvikling skal finansieres.

RORG-samarbeidet
|
07.08.2014


De siste ukene har Argentinas kamp mot såkalte "gribbefond" i USAs rettsapparat igjen satt gjeld på den internasjonale dagsorden. Slett U-landsgjelda, Kirkens Nødhjelp og Changemaker oppfordrer nå utenriksminister Børge Brende (H) til å engasjere seg for å få et forslag om etablering av en uavhengig gjeldsslettemekanisme gjennom i FN.

SLUG
|
06.02.2013


Etter mange år med debatt ble FNs veiledende retningslinjer på gjeld og menneskerettigheter overlevert FNs Menneskerettighetsråd i fjor. Nå er FNs ekspert på gjeld og menneskerettigheter, Dr. Cephas Lumina, på vei til Norge for å ha en norsk lansering av retningslinjene.

SLUG
|
05.06.2012


I Soria Moria II-erklæringen står det at Regjeringen vil «arbeide for internasjonale gjeldsslette-mekanismer for behandling av illegitim gjeld, et bindende internasjonalt regelverk for ansvarlig långivning og gjennomføre en norsk gjeldsrevisjon». Dette er en sterk og tydelig målsetting, men uten oppfølging mister den verdi.

RORG-samarbeidet
|
11.04.2011


- Washington konsensus er nå bak oss, sa IMF-sjef Dominique Strauss-Kahn da han sist mandag talte til studenter i Washington - i forkant av årets vårmøter i IMF og Verdensbanken. Strauss-Kahn tok til orde for å revidere de liberalistiske teoriene som har dominert utviklingen av den globale økonomien de siste 30 årene og mange vil nok mene det er på høy tid. - De dreper, mente økonomer samlet på Voksenåsen i Oslo sist vinter, der Dag Hammarskjöldprogrammet satte Washington konsensus under lupa.

Kirkens Nødhjelp
|
07.09.2010


Etter å ha blitt overrakt over 3000 underskrifter, meddelte utviklingsminister Erik Solheim at han vil foreslå en internasjonal gjeldsfrys for Pakistan allerede neste onsdag.
RORG-samarbeidet
|
02.06.2009


De som trodde finanskrisen skulle føre til et Bretton Woods II ser ut til å måtte tro omigjen. Tvert imot styrkes nå det internasjonale valutafondet (IMF), som mange mener bærer et tungt ansvar for finanskrisen og global fattigdom. Sist uke foreslo også den rødgrønne regjeringen her hjemme økt låneadgang for den omstridte finansinstitusjonen - uten krav om reformer.

RORG-samarbeidet
|
09.12.2008


"Slett ikke ferdig" var tittelen på en rapport som Slett u-landsgjelda (SLUG) la fram tidligere i høst. Sammen med Changemaker og Kirkens Nødhjelp fikk de med seg alle ungdomspartilederne bak sine krav til miljø- og utviklingsministeren om illegitim gjeld og ansvarlig långivning. - Vi sletter fattige lands gjeld, svarte Erik Solheim i Dagbladet i går, men på FN-konferansen om finansiering for utvikling i Doha var det liten vilje til framdrift.
RORG-samarbeidet
|
25.11.2008


Til helga starter FN-konferansen om finansiering for utvikling (FfD), som skal følge opp vedtakene og løftene fra det såkalte "høynivåmøtet" i Monterrey i 2002. I Soria Moria-erklæringen lovet den rødgrønne regjeringen å gå foran i arbeidet for nye finansieringsmekanismer, men lett har det ikke vært. Kanskje kan høstens finanskrise gi grunnlag for ny vilje til handling?
1 - 10 av 104 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

På nettstedet til Slug finner du mye bakgrunnsinformasjon og mange artikler om de fattige landene sin utenlandsgjeld.

Temaside med artikler og bakgrunnsinformasjon om utenlandsgjeld på nettstedet til Changemaker.

BIC

Bank Information Center er en organisasjon som setter Verdens Banken i et kritisk lys og arbeider for sosial rettferdighet og bærekraftig utvikling.

Verdensbanken sine sider om de fattige landene sin utenlandsgjeld.
Statistikk over stater sin utenlandsgjeld. Data er basert på tall fra verdensbanken.
Europeisk nettverk med gjeldskrise og gjeldslette i sentrum. Nettstedet tilbyr egne analyser, bakgrunnsinformasjon og aktuelle artikler.
Et nettverk av britiske organisasjoner står bak dette nettstedet som overvåker Verdensbanken og IMF med et kritisk blikk. Nettstedet byr på bakgrunnsinformasjon nyheter og rapporter, sortert etter emner og land.

En rapport som gir en god innføring i gjeldsproblematikk, hva som har blitt oppnådd de siste ti årene og veien videre(PDF).

Temasider om U-landsgjeld fra RORG-samarbeidet. Her finner du både bakgrunnsinformasjon, artikler og lenker.